Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

4786 d2c0 500
Nie rozmawiaj z nieznajomymi ("Mistrz i Małgorzata")

The Last Bookstore, Los Angeles, California
each of them individually is great
Reposted frommae mae vianoticeable noticeable
3665 8ec2
Reposted fromgreenny greenny vianoticeable noticeable
6630 9e07
Reposted fromrichtich richtich viadobry dobry
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viacytaty cytaty
Mama zawsze jej powtarzała, że "uciekanie w książki jest cudowne".
— Ned Vizzini – Dom tajemnic
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Wstydzę się
Na plaży gdy ktoś na mnie patrzy
I w autobusie
Buzuje we mnie wstydu zaczyn
Nie wiem gdzie
Się bardziej schować więc wychodzę

Wstydzę się
Napełnia mi czerwienią lica
Jąkam też
Choć bardzo chciałabym wykrzyczeć
Cała drżę
A oczy mi się szklą od życia
— domowe melodie - wstydzę się
Reposted fromRedowskaa Redowskaa viacytaty cytaty
Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty lub książki.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
Reposted fromnasze nasze
2090 c908

March 28 2015

3552 1888
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial vianasze nasze
6255 acf3 500
Reposted fromgutsylachrymose gutsylachrymose viapuremind puremind
9288 6e69 500
priorytety.
Reposted frompareidolie pareidolie viapuremind puremind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl